منشا کامبوچا

کامبوچا یک نوشیدنی باستانی است که به علت داشتن خواص سلامتی بخش آن از دیرباز در چین و ژاپن مورد توجه قرار گرفته است. کامبوچا در دهه های اخیر به صورت خانگی تولید شده است ولی درحال حاضر در مقیاس های کارگاهی و صنعتی با طعم های مختلف در آسیا، آمریکا و اروپا تولید می شود.

باوجود اینکه هیچ کس جواب مشخصی به سوال " چه کسی برای اولین بار کامبوچا را درست کرده است؟" ندارد، یک فرضیه مشهور بیان می کند که برای اولین بار در زمان فرمانروایی اولین امپراتور چین ، کواین شی هوآینگ ( از 220 تا 210 قبل از میلاد حکومت کرد) تهیه و مصرف شده است.